Home Tag "זיונים בחוף געש"

זיינתי את דודו בחוף געש

זיינתי את דודו בחוף געש – מאת זכות העמידה קבעתי עם דודו בחוף געש. רציתי לחזות בחוף הנודיסטים. חוף הגייז. השמש עמדה לשקוע. גלגל אדום לוהט ירד באיטיות אל הים. על החוף היו מעט אנשים. דודו התעכב. טלפנתי לנייד שלו, אך לא היה מענה. 'בטח החברה הכוסית שלו מעכבת אותו.' חשבתי. פרשתי מגבת רחבה על […]

גבר ערבי אקטיבי מצויד